Η Αντιμετώπιση του Άγχους

Τι είναι άγχος και πως να το αντιμετωπίσουμε με ολιστικές, εναλλακτικές μεθόδους και θεραπείες Το άγχος καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις παθήσεων του σύγχρονου ανθρώπου τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια. Παθήσεις που προκαλούνται και επιβαρύνονται συνάμα από τον τρόπο σκέψης και την στρεσογόνο καθημερινότητα. Κι όταν εννοούμε καθημερινότητα, ο ορισμός δε αφορά μόνο τον…